21. 12. 2017

Reach for the Stars 3 - poglavji na ogled

Delovni učbenik za angleščino za 3. razred je medpredmetno usklajen, prinaša veliko gibalnih aktivnosti, zgodb in začetno opismenjevanje, poleg tega je podprt tudi s sodobnim zvočnim gradivom, avtorskimi pesmicami in izštevankami. Avtorice gradiva so: dr. Silva Bratož, Mojca Žefran, dr. Anja Pirih in Polona Lilić.

Reach for the Stars je delovni učbenik, ki:

- je medpredmetno usklajen,

- temelji na gibalnih aktivnostih in zgodbah,

- ga dopolnjujejo zvočni posnetki in nove, avtorske pesmi!

 

Na portalu www.eVedez.si pa je na voljo:

- e-delovni učbenik za projeciranje,

- letna priprava,

- dnevne priprave,

- gradiva za tiskanje ipd.

Delovni učbenik je pisan v skladu s slovenskim učnim načrtom in specifikami poučevanja tujega jezika v slovenskem šolskem sistemu. V zavihku je tudi predloga za namizno igro z navodili in komplet nalepk.

Ogled na povezavi: 1. in 2. poglavje

Cena: 14,90 EUR

Informacije o gradivu in ogledni izvodi: Barbara Glavnik, 01/30 69 842, barbara.glavnik@dzs.si

4. 12. 2017

Srečno in uspešno novo leto!

Novo leto, mlado leto,

vzemi željo za pozdrav:

naj se vsak potrudi vneto,

da bo vsem na svetu prav!

                                       Lili Novy