14. 2. 2018

Izšel je komplet dveh zvezkov za 1. razred

Komplet delovnih zvezkov je namenjen ponavljanju in utrjevanju snovi v šoli in doma. Več kot 500 zabavnih in raznolikih vaj sestavlja gradivo, ki

Otroka vzpodbuja k:

- risanju različnih črt,

- opazovanju in povezovanju,

- seštevanju in odštevanju do 20,

- spoznavanju velikih tiskanih črk in

- branju in pisanju prvih besed in povedi.

Vsebuje tudi praktične napotke in namige za starše.

Cena: 10,90 EUR

Informacije in naročila: Alenka Korenjak, alenka.korenjak@dzs.si, 01 30 69 823

14. 2. 2018

Izšli so bralni listi za 2. razred

Branje je spretnost, ki se je ne moremo naučiti kar naenkrat, ampak zahteva svoj čas. Učenje branja je proces, ki pri različnih otrocih traja različno dolgo in se pri posamezniku napredek kaže različno hitro. Z učenjem branja začenjamo v 1. in ga nadaljujemo v 2. razredu.

Za obvladovanje te spretnosti je potrebna vaja in ponavljanje, pri vsem tem pa velika mera vztrajnosti. Pot k obvladovanju bralne tehnike vodi preko rednih, vsakodnevnih, vsaj pet minutnih aktivnih  stikov z besedilom - branjem.V celoti so namenjeni urjenju branja besed, povedi in besedil, zapisanih z malimi tiskanimi črkami. Po njih posega učenec, ko sledi svojemu cilju obvladati tehniko branja, se pravi, brati.

Bralni listi so sestavljeni tako, da je ena dvojna stran zaključena celota. Strani si sledijo glede na že obravnavane črke. Začenjajo s krajšimi in daljšimi besedami ter povedmi, v katerih so samo že obravnavane črke. Zaključijo pa jih besedila, v katerih so tudi druge, še ne obravnavane črke. Prav zaradi tega ponujajo učitelju možnost, da v njih najde za vsakega učenca tisto, kar njegovi stopnji bralne zmožnosti najbolj ustreza.

Bralni listi 2 so dodatno gradivo, ki so s svojo zračnostjo, premišljeno strukturo, pestrostjo, slikovitostjo in primernostjo starostni stopnji pomoč učitelju, otroku pa izziv in motivacija za branje. Učitelju prihranijo čas, ki  bi ga sicer uporabil za iskanje primernih besedil za vaje v branju..

Cena: 7,90 EUR

Informacije in naročila: Alenka Korenjak, alenka.korenjak@dzs.si, 01 30 69 823