7. 10. 2015

Zakaj izbrati berilo Junaki Naše ulice?

Z Junaki Naše ulice prvošolček skupaj s starši vstopa v čarobni svet besed in razvija odnos do branja kot prijetne in kratkočasne dejavnosti. Berilo ni namenjeno samo uporabi v razredu, bralni izzivi naj bi se nadaljevali tudi doma, kjer bi s pomočjo doživetega branja staršev oživeli junaki, kot so maček Muri, Sneguljčica, Peter Klepec, mala pošast Mici, ježek Janček in še mnogi drugi klasični junaki iz slovenske in tuje otroške književnosti.

Berilo dopolnjujejo tudi neumetnostna besedila s slikovitimi opisi naravnih pojavov (npr. vulkani) in živali (npr. medved, jež) z odgovori na prenekateri otroški »Zakaj?«, ki staršem povzroča preglavice. Vprašanja ob besedilih so namenjena spodbujanju pogovora ob branju, ključne dejavnosti za kasnejši napredek pri branju in pisanju oz. učenju nasploh. 

25. 9. 2015

Nov šolski koledar ali urnik?

Pisani, razigrani šolski koledarji, urniki ... lahko popestrijo marsikatero mizo ali steno v otroški sobi. Registrirajte se in poiščite gradivo v rubriki Dodatna gradiva. Na voljo tudi za uporabnike, ki se brezplačno registrirajo.