21. 1. 2019

Berem z Iksom 1

KAKO OTROKA OČARATI S KNJIGAMI, Z BESEDAMI IN ČRKAMI?

Povabite otroka v vesolje črk, besed in zgodb! Vsaka črka je predstavljena na dveh straneh: otrok jo usvaja prek zlogov in besed, v nadaljevanju pa v enostavnih povedih in kratkih besedilih. Besede in povedi spremljajo ilustracije in fotografije, ki bogatijo, spodbujajo in lajšajo razumevanje. Bralne vsebine so primerne za tiste, ki jim branje še ni steklo, kot tudi za otroke, ki jim gredo črke dobro od rok in bodo knjigo začeli brati na koncu – tam, kjer jih čakajo besedila za bralno razumevanje.

Oglejte si vzorčne strani - Berem z Iksom 1.

 

Informacije o gradivih Naša ulica: alenka.korenjak@dzs.si, 01 30 69 823

Naročila: info.narocila@dzs.si, 01 30 69 881, 080 80 81

 

7. 1. 2019

NOVO - Berem z Iksom 3

Novo dodatno gradivo učitelju, pa tudi učencu, ponujajo že pripravljen bralni material za urjenje branja. Redni stiki z njihovo vsebino vodijo k napredovanju posameznika v razvoju bralne zmožnosti in razumevanja besedil

Katere lastnosti bi lahko pripisali novemu gradivu:

- tematsko zelo raznolika neumetnostna besedila,

- z vsebinami pokrijemo večina besedilnih vrst (novica, opravičilo, razglednica …),

- usvajamo različne bralne strategije (iščejo nove besede, sklepajo iz prebranega),

- vsebine napeljujejo k osebnemu razmišljanju (kritični do zapisanega/prebranega),

- dvojne strani so zračne in privlačne zaradi ilustracij ter slikovnega gradiva - fotografije, 

- vsebina besedil je prilagojena starostni stopnji bralca v tem obdobju.

 

Informacije o gradivih Naša ulica: alenka.korenjak@dzs.si, 01 30 69 823

Naročila: info.narocila@dzs.si, 01 30 69 881, 080 80 81