17. 8. 2017

Iksove zvezdice 3 - delovni listi za slovenščino

Delovni listi za slovenščino so namenjeni ponavljanju in utrjevanju doma in v šoli. Navodila v delovnih listih so kratka in razumljiva. Vsebujejo nazorne ilustracije in bogato slikovno gradivo. Dodani so tudi koristni napotki in cilji za reševanje nalog.

Cena delovnih listov 8,90 €. Naročila sprejemamo na info.narocila@dzs.si.

 

Vabljeni k uporabi gradiv Naša ulica!

10. 8. 2017

Iksove zvezdice 3 - delovni listi za matematiko

Delovni listi za matematiko so namenjeni ponavljanju in utrjevanju doma in v šoli. Vsebujejo širok in zahtevnostno raznolik izbor računskih nalog. Vaje omogočajo čim večjo možnost zapomnitve in dobre učne rezultate. Otroci si z vajo pridobivajo izkušnje in rutinsko računanje,

Cena delovnih listov 8,90 €. Naročila sprejemamo na info.narocila@dzs.si.

 

Vabljeni k uporabi gradiv Naša ulica!