21. 3. 2018

Regijsko srečanje učiteljev 1. triletja

Zaradi velikega zanimanja in odlične udeležbe na sedmih srečanjih učiteljev 1. triletja, smo se na založbi DZS odločili, da izpeljemo še dodatno  Regijsko srečanje Naša ulica v Kopru. Srečanje bo v znamenju premišljeno načrtovanih učnih kompletov in dodatnih gradiv, ki jih priporočajo didaktiki razrednega pouka.

Predavanja na srečanjih bodo praktično obarvana, s poudarkom na sistematiki in novih pristopih pri poučevanju. Z našimi gradivi smo odprli pot do skupnega cilja. Vabljeni, da stopite na to pot in učence polne znanja uspešno popeljete v drugo triletje.

Vabljeni na srečanje!

PROGRAM SREČANJA

13.45 –14.00      Prijava in pogostitev ter pozdravni nagovor vodje prodaje Andreje Kavčič   
14.05 –14.45      Kako do dobrega branja v 1. triletju osnovne šole? Predava dr. Sonja Pečjak  
14.45 –15.25      Predstavitev gradiv Naša ulica z glavnim urednikom   
15.25 –15.35      Odmor  
15.35 –16.20      Berila Naša ulica z urednico Špelo Kikelj  
16.20 –17.05      Spoznavanje okolja z avtorjem učbenikov Vasjo Kožuhom
17.05 –17.25      Uporabnost dodatnih gradiv Naša ulica z soavtorico Marijo Pisk   
17.25 –17.45      Pregled e-vsebin Naša ulica
17.45                  Zaključek

Dobimo se v torek, 10. april 2018 (prijave do 6. 4. 2018), Koper - OŠ Anton Ukmar Koper

PRIJAVE: po telefonu na številko 01/30 69 823, po e-pošti alenka.korenjak@dzs.si na PRIJAVE

5. 3. 2018

Novo gradivo za spoznavanje okolja

Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred vsebuje 9. sklopov, ki so vezani na učni načrt. 

V učbeniku so navedeni učni cilji, ki so pomembni tako za učitelja kot starša. Vsebine za učence so z veliki tiskanimi črkami, za učitelja/starša pa z malimi tiskanimi črkami. 

Odlike učbenika so: 

- preprosta in jasna vsebina,

- odlično slikovno gradivo,

- strokovno neoporečno,

- spodbuja ustvarjalnost in 

- razvija kritično mišljenje otrok. 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo izdali učbenik za spoznavanje okolja za 3. razred. Učbenik je potrjen. Cena učbenika je 13,90 EUR. 

Informacije o gradivu: Alenka Korenjak, alenka.korenjak@dzs.si, 01 30 69 823