18. 8. 2016

Iksove zvezdice - slovenščina

Delovni listi ponujajo možnost, da otrok ponovi vsebino v šoli ali doma.

Kako je zgrajen koncept delovnih listov: 

- Pripravljeni so tako, da si vsebine sledijo glede na jezikovne vsebine v delovnih zvezkih in glede na učni načrt

- Za vsako temo v delovnem zvezku, v povezavi s tem tudi za vsako obravnavano črko, je pripravljen svoj delovni list​

- Naloge so pestre in zanimive, primerne za to starostno stopnjo

- Strani so privlačne tudi zaradi ilustracij in slikovnih dodatkov/opreme

- Vključujejo tudi križanke, izpolnjevanke, zavozljanke, skrivanke in druge zanimive izzive

Cena: 6,90 EUR

Informacije in naročila: info.narocila@dzs.si, 01/30 69 880

18. 8. 2016

Iksove zvezdice - matematika

Delovni listi ponujajo prav to, možnost, da otrok ponovi vsebino v šoli ali doma. Z reševanjem nalog na delovnih listih ostaja v stiku z obravnavano snovjo, pridobiva izkušnje, ki prehajajo v rutino, si krepi samozavest, pozitivno samopodobo in pozitiven odnos do predmeta.

Kako je zgrajen koncept delovnih listov za matematiko:

- Za vsako matematično stran v delovnem zvezku je po en delovni list na isto matematično temo.

- Pripravljene so naloge za utrjevanje snovi in pridobivanje izkušenj za rutinsko računanje.

- Naloge so oblikovane tako, da namigujejo na pripomočke, ki jih otrok lahko med računanjem uporablja.

- Reševalca usmerjajo v strategije reševanja, kjer je to potrebno.

- Naloge so različne in si na vsakem listu sledijo od manj k bolj zahtevnim.

- Usklajene so z učnim načrtom in prilagojene razvojni stopnji otrok.

- Vsaka stran je opremljena z ilustracijo/ami, ki podpirajo posamezne naloge in delajo stran privlačno.

Cena: 6,90 EUR

Informacije in naročila: info.narocila@dzs.si, 01/30 69 881