18. 8. 2016

Iksove zvezdice - matematika

Delovni listi ponujajo prav to, možnost, da otrok ponovi vsebino v šoli ali doma. Z reševanjem nalog na delovnih listih ostaja v stiku z obravnavano snovjo, pridobiva izkušnje, ki prehajajo v rutino, si krepi samozavest, pozitivno samopodobo in pozitiven odnos do predmeta.

Kako je zgrajen koncept delovnih listov za matematiko:

- Za vsako matematično stran v delovnem zvezku je po en delovni list na isto matematično temo.

- Pripravljene so naloge za utrjevanje snovi in pridobivanje izkušenj za rutinsko računanje.

- Naloge so oblikovane tako, da namigujejo na pripomočke, ki jih otrok lahko med računanjem uporablja.

- Reševalca usmerjajo v strategije reševanja, kjer je to potrebno.

- Naloge so različne in si na vsakem listu sledijo od manj k bolj zahtevnim.

- Usklajene so z učnim načrtom in prilagojene razvojni stopnji otrok.

- Vsaka stran je opremljena z ilustracijo/ami, ki podpirajo posamezne naloge in delajo stran privlačno.

Cena: 6,90 EUR

Informacije in naročila: info.narocila@dzs.si, 01/30 69 881

5. 7. 2016

Berem z Iksom

Bralni listi BEREM Z IKSOM so namenjeni za 1. in 2. razred.

Ogled strani 1-10!

Ponujajo:

- postopno prehajanje od zlogov do črk

- postopno prehajanje od krajših besed k daljšim

- postopno prehajanje od povedi do krajših besedil                

- slikovno gradivo kot pomoč pri razumevanju                           

- pojasnila in navodila

- dodatni izzivi za tiste, ki poznajo že vse črke

Cena: 6,90 EUR

Informacije in naročila: info.narocila@dzs.si, 01/30 69 880