31. 5. 2018

Gradiva za spoznavanje okolja iz sklopa Naša ulica

Vsebina gradiv za spoznavanje okolja (učbenika in delovni zvezki) je usklajena z učnim načrtom ter zajemajo vse teme in cilje, ki jih morajo spoznati otroci v 1. triletju. Posebno pozornost smo namenili izboru tem, nalog in poskusov, s katerimi postopno gradimo naravoslovno znanje in veščine.

Učbenika z jasno strukturo vsebujeta preproste in jasne razlage, vsakdanje primere, premišljene naloge in številne preproste poskuse.

Poleg vsebinskega znanja je potrebno razvijati tudi procesno znanje, zato je nujna povezava učbenika in delovnega zvezka ter osebnega zvezka.

V delovnih zvezkih so teme vedno razložene na dveh straneh. Jasno in nazorno besedilo otroka spodbuja k samostojnemu delu. Naloge so raznovrstne in zelo zanimive. Dodatki v delovnih zvezkih naredijo predmet še bolj zanimiv in privlačen; na sredini vsakega delovnega zvezka so nalepke, na koncu pa priloge, ki so namenjene izrezovanju in lepljenju v osebni zvezek.

Sodobno učno tiskano gradivo za spoznavanje okolja je podprto z odlično spletno podporo na izobraževalnem portalu Naša ulica.

Več o gradivih za spoznavanje okolja v e-letaku.

 

Informacije o gradivih Naša ulica: alenka.korenjak@dzs.si, 01 30 69 823

Naročila: info.narocila@dzs.si, 01 30 69 881, 080 80 81

 

24. 5. 2018

Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred

Učbenik Naša ulica 2 − spoznavanje okolja je Strokovni svet za splošno izobraževanje na svoji 192. seji dne 24. maja 2018 s sklepom 613-3/2018/53 potrdil kot ustreznega za pouk spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne šole.

Dopolnjuje pa ga nepogrešljiv delovni zvezek z raznovrstnimi nalogami, vajami in ekperimenti.  Učbenik, ki ga odlikuje izvrstno slikovno gradivo in odlična didaktična zasnova, lahko sedaj uvrstite v učbeniški sklad. V učbeniku so navedeni učni cilji, ki so pomembni tako za učitelja kot starša.

Odlike učbenika: preprosta in jasna vsebina, odlično slikovno gradivo, strokovno neoporečno, spodbuja ustvarjalnost in razvija kritično mišljenje otrok.

Prelistajte 1. poglavje novega učbenika in se prepričajte o njegovi kakovosti!

Cena učbenika: 13,90 EUR

Informacije o gradivu: Alenka Korenjak, alenka.korenjak@dzs.si, 01 30 69 823

Naročila: info.narocila@dzs.si, 01 30 69 881, 080 80 81