7. 1. 2019

NOVO - Berem z Iksom 3

Novo dodatno gradivo učitelju, pa tudi učencu, ponujajo že pripravljen bralni material za urjenje branja. Redni stiki z njihovo vsebino vodijo k napredovanju posameznika v razvoju bralne zmožnosti in razumevanja besedil

Katere lastnosti bi lahko pripisali novemu gradivu:

- tematsko zelo raznolika neumetnostna besedila,

- z vsebinami pokrijemo večina besedilnih vrst (novica, opravičilo, razglednica …),

- usvajamo različne bralne strategije (iščejo nove besede, sklepajo iz prebranega),

- vsebine napeljujejo k osebnemu razmišljanju (kritični do zapisanega/prebranega),

- dvojne strani so zračne in privlačne zaradi ilustracij ter slikovnega gradiva - fotografije, 

- vsebina besedil je prilagojena starostni stopnji bralca v tem obdobju.

 

Informacije o gradivih Naša ulica: alenka.korenjak@dzs.si, 01 30 69 823

Naročila: info.narocila@dzs.si, 01 30 69 881, 080 80 81

10. 12. 2018

Bliža se praznični čas

Ilustracija Marko Renko, Naša ulica 2, medpredmetni delovni zvezek štev. 2