20. 1. 2020

Nove zamisli za boljši jutri

Spoštovani,

vsaka nova zamisel je priložnost za boljši jutri. Tudi pouk z novimi idejami je lahko bolj kakovosten in bolj pester. Osrednja tema strokovnega posveta bo reševanje zagat, s katerimi se srečujete pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja. V uvodnem predavanju nas bo v svet varovanja narave popeljala biologinja ga. Bojana Lipej, pri čemer bo izhajala iz dolgoletnih izkušenj, ki si jih je pridobila pri delu z učitelji in učenci v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Uvodnemu predavanju bosta sledili dve delavnici z učitelji praktiki.

Strokovno srečanje bo spremljala razstava didaktičnih iger, ki so jih ustvarili študentje 3. letnika razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Kopru. Didaktična igra pomeni drugačno, a zato nič manj pomembno, pot do znanja. Igre, ki so nastale pri študijskem predmetu Didaktika družboslovja, so za učitelje razrednega pouka izjemna priložnost za nove zamisli in izmenjavo izkušenj.

Razlogov, da se udeležite srečanj, je torej veliko. Naj se v razredu iskri od ustvarjalnosti in znanja!

Lep pozdrav z Naše ulice.

PRIJAVNICA

VABILO

 

16. 12. 2019

Bližajo se prazniki

Ilustracija Jaka Vukotič, Naša ulica 2, medpredmetni delovni zvezek štev. 2, DZS, Ljubljana, 2012