25. 2. 2021

Iz semena zraste rastlina

Učni cilji:

- Učenec s poskusi ugotovi, da lahko mlade rastline zrastejo iz semen, čebulic ...

- Učenec bere z razumevanjem in med izvedbo poskusa upošteva navodila

  Še več vsebine v delovnih zvezkih Naša ulica, spoznavanje okolja 2 (DZS, Ljubljana 2018)

28. 1. 2021

Poskusi z vodo

Voda je snov, ki jo najdemo v obliki tekoče vode, ledu ali vodne pare. Voda lahko prehaja iz ene oblike v drugo. Izvedite poskus doma ali v šoli. Potrebujete le kozarce in vodo v različnih oblikah.

Učni cilji, ki jih učenec usvoji:

- Učenec razlikuje različna agregatna stanja vode,

- Učenec razume, da lahko voda prehaja iz enega agregatnega stanja v drugo,

- Učenec zna samostojno načrtovati preprost poskus, ga izvesti in predstaviti ugotovitve ...

 Še več vsebine najdete v učbeniku za spoznavanje okolja Naša ulica 2 (DZS, d.d, Ljubljana 2018)