13. 10. 2021

Robotek Iks se zahvaljuje

Dragi otroci, drage učiteljice in učitelji,

učenci 2.b iz OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče so našega Iksa presenetili. Tako je vesel in zadovoljen, da poskakuje iz planeta na planet. In seveda vmes še pride k nam na obisk.

Tisočkrat hvala za risbice, ki so mi jih poslali moji prijatelji: Lorena, Ana, Adam, Maša, Jaka, Žana, Neli, Alenka, Anja, Katarina, Eva, Mark, Nadija in Brin. Njihova učiteljica/mentorica je Branka Levstik

Lahko mi pošljete še kakšno. Tako bom vesel!

Vaš Iks

 

 

7. 9. 2021

Robotek Iks priporoča

Robotek Iks priporoča bralne liste za začetnike in tiste, ki že dobro berejo. Otrok/učenec pri branju potrebuje pomoč učitelja in staršev. Tako eni kot drugi jim stojimo ob strani, se z njimi pogovarjamo o prebranem, z njimi doživljamo uspehe v branju in smo zgled odraslega bralca. Otrok se branja ne more učiti na in ob dolgih ter zahtevanih besedilih. Prav s tem razlogom smo na založbi DZS pripravili bralne liste z nazivom Berem z Iksom za 1. triletje.

Recept za doseganje cilja, čim bolj tekoče branje, ni količina prebranega naenkrat, pač pa vsakodnevni kontakt z besedilom, torej redna vaja.

 

Zakaj priporočamo gradiva Berem z Iksom?

- Bralne vsebine so napisane s premišljeno izbrano obliko pisave in velikostjo črk ter so primerne učenčevi starosti.

- Sledijo si v enakem zaporedju, kot se obravnavajo po učnem načrtu, in upoštevajo načela od lažjega k težjemu, od krajšega k daljšemu ter od enostavnega k zahtevnejšemu.

- V gradivu so zbrana slikovita neumetnostna besedila, obogatena z ilustracijami in fotografijami.

 

Želite spoznati Iksova gradiva? Prelistajte katalog dodatnih gradiv IKSOVA UČILNICA

Informacije o gradivih Naša ulica: alenka.korenjak@dzs.si

Naročila: info.narocila@dzs.si, 01 30 69 825