20. 10. 2016

Učni komplet Naša ulica za 3. razred

Gradiva iz kompleta Naša ulica za 3. razred bodo sestavljena po predmetih. Na voljo bosta tudi berilo in učbenik za spoznavanje okolja ter e-podpora za učitelja in učenca na spletni strani www.nasaulica.si.

Kot dodatno gradivo bodo delovni listi za matematiko in slovenščino. 

Informacije na: Alenka Korenjak, 01 30 69 823, alenka.korenjak@dzs.si

 

10. 10. 2016

berilo Zgodbe Naše ulice

Zgodbe naših junakov najdete v posebnem in edinstvenem berilu, ki bo izšel naslednji mesec. Posebnost berila so daljši teksti na dveh straneh, na tretji strani pa je bogat didaktični instrumentarij. Vsebino dopolnjujejo odlične ilustracije slovenskih in tujih ilustratorjev.

Vsebine v berilu so zajete v pet tematskih sklopov in so usklajene z učnim načrtom ter si sledijo v premišljenem vrstnem redu. Vodič po berilu je simpatičen junak Ostržek, ki učence napeljuje k branju besedil. Tekst je napisan z veliki in malimi tiskanimi črkami ter pisanimi črkami.  Berilo vsebuje umetnostna in neumetnostna besedila, ki so družboslovno in naravoslovno naravnana. Neumetnostna besedila zajemajo opise šole v Afriki, prihodu prvega vlaka v Celje, opis lesa, vremena, poklicev, o prazgodovinski piščali  ipd.

Nekaj vzorčnih strani si lahko ogledate tukaj!