9. 4. 2018

Robot Iks obiskuje slovenske šole

Otroci, ki so Iksa že spoznali v gradivih Naša ulica, z obiskom dobijo priložnost, da se z njim družijo, pokažejo, kaj vse že znajo, in se z njim tudi učijo.

Iksu lahko pripravite dobrodošlico, ga popeljete po šoli in mu razkažete šolske prostore. Naj vas spremlja na kulturnem dnevu ali šolskem izletu. Doživetja in vtise zapisujete v Iksov dnevnik, v katerem vas čakajo še podrobnejše zamisli za ustvarjanje z Iksom. 

Lutko v potovalnem kovčku spremlja:

Iksovo pismo, v katerem se robot predstavi in razkrije, zakaj je prišel v razred. Njegovo pismo se prebere ob sprejemu v razred.

Iksov dnevnik doživetij za zapis učnih dejavnosti, ki jih otroci ustvarjajo z lutko. Vanj zapišete zgodbe, potopise, rime ali pesmi …, ga ilustrirate ali nalepite fotografije.

Potni list, s katerim Iks potuje od planeta do planeta, iz razreda v razred. Vsak razred vanj »odtisne« žig po svoji zamisli (to je lahko ilustracija, krompirjeva štampiljka ipd.). Ena stran v potnem listu je predvidena za dva žiga, tj. dva razreda.

Povabite otroke v Našo ulico, naj ta postane najbolj obiskana ulica znanja!

9. 5. 2018

Izdelava vetrnice