Seznam vseh nalog za Matematika - 1. del

31

DESETICE

A

Večje, manjše, enako

B

Zaporedje števil

C
Č
D
}
32

DESETICE IN ENICE

A

Rdeči in modri obročki

B
C
Č
D
}
33

STOTIČNI KVADRAT

A

Manjkajoča števila

B

Stotična mreža

C
Č
D
}
34

ŠTEVILA DO 100

A

Številski trak

B

Števila na traku

C
Č
D
}
35

ŠTEJEMO DO 100

A

Od najmanjšega do največjega

B

Od največjega do najmanjšega

C

Števila po vrsti

Č

Predhodnik in naslednik

D
}

Novice

22. 9. 2022
Zvezki z junaki Naše ulice

Zvezki iz sestema TakoLahko so opremljeni z našimi junaki in vsebujejo predloge za lažje začetke.

13. 9. 2022
Potrebujete pomoč?

Za uporabnike (učitelj/učenec) tiskanih gradiv Naša ulica je na voljo dostop do e-vsebin in interaktivnih nalog.

9. 9. 2022
Robotek Iks nagrajuje

Pridružite se nam na družabnem omrežju Facebook na profilu Znanje uresničuje sanje in se z nami podajte v svet znanja in sanj.