2. razred - predmetna


Interaktivne naloge

Izbiraš lahko med mnogimi nalogami. Nekatere so lažje, druge so težje, zato ti izzivov ne bo manjkalo.

Sprejmeš izziv?

Z brezplačno registracijo imaš na voljo dodatnih 20 nalog!

Želiš preizkusiti vse naloge?


2. razred - predmetna
Male tiskane črke

Pri učenju malih tiskanih črk je ena izmed nalog učencev, da ustrezno dopolnijo tablice z velikimi tiskanimi črkami.

2. razred - predmetna
Računamo do 100

Pri nalogi Računam do 100 mora učenec najprej izračunati podan račun ter nato vstaviti ustrezno ploščico.

2. razred - predmetna
Videoklic

Pri učni temi Videoklic se učenci seznanijo z bontonom ob takem pogovoru in svetovnim spletom.

DODATNO GRADIVO

Učencem priporočamo IKSOVE ZVEZDICE - delovne liste za slovenščino in matematiko, ki so namenjeni ponavljanju in utrjevanju učnih vsebin za 2. razred. Na voljo so tudi zvezki naših junakov - črtni (P6), z vmesno črto (P3), karo 1 cm (R1) in brezčrtni (S1).