Seznam vseh nalog za Januar / Februar

1

Leto in letni časi

Leto in letni časi
2

Po 10 do 100

Po 10 do 100
3

Desetice

Desetice
4

Glasbene igre naših babic

Glasbene igre naših babic
5

Šaljivke

Šaljivke
6

Desetice in enice

Desetice in enice
7

Črki i, u

Črki i, u
8

Koledar

Koledar
9

Stotični kvadrat

Stotični kvadrat
10

Črki n, m

Črki n, m
11

Števila do 100

Števila do 100
12

Kakci

Kakci
13

Štejemo do 100

Štejemo do 100
14

Črki c, č

Črki c, č
15

Poznamo glasbila?

Poznamo glasbila?
16

Primerjamo in urejamo

Primerjamo in urejamo
17

Seštevamo desetice

Seštevamo desetice
18

Ravnovesje

Ravnovesje
19

Slovenska ljudska: Rusica pregnala ...

Slovenska ljudska: Rusica pregnala ...
20

Odštevamo desetice

Odštevamo desetice
21

Črki a, o

Črki a, o
22

Črka e

Črka e
23

Matematični problemi

Matematični problemi
24

Primož Suhodolčan: Željomat

Primož Suhodolčan: Željomat
25

Gibanje

Gibanje
26

Ples snežink

Ples snežink
27

Črte

Črte
28

Črki v, r

Črki v, r
29

Točka

Točka
30

Tine in Bine veselo na delo

Tine in Bine veselo na delo
31

Poklici nekoč in danes

Poklici nekoč in danes
32

Umetnost

Umetnost
33

Meter

Meter
34

Črki z, ž

Črki z, ž
35

Janja Vidmar: Kekec iz 2. b

Janja Vidmar: Kekec iz 2. b
36

Tudi glas je glasbilo

Tudi glas je glasbilo
37

Dolžina

Dolžina
38

Družina nekoč in danes

Družina nekoč in danes
39

Pisatelj in knjiga

Pisatelj in knjiga
40

Množenje

Množenje
41

Črki s, š

Črki s, š
42

Igre za vse nas

Igre za vse nas
43

Preprečimo nasilje

Preprečimo nasilje
44

Kako je nastal denar?

Kako je nastal denar?
45

Preštevamo denar

Preštevamo denar

Sprejmeš izziv?

Z brezplačno registracijo imaš na voljo dodatnih 20 nalog!

Želiš preizkusiti vse naloge?